Koja je razlika između teocentrizma i deizma?

Kroz cijeli povijesni razvoj svijet je u više navrata bio prepun vjerskih ratova i sukoba. Religija je postala poveznica koja je spajala ili, obrnuto, razdvojila ljudska društva. Pogani su se borili s vjernicima, križarski su ratovi uzrokovali smrt milijuna ljudi itd. Da bismo razumjeli transformacije religioznih pogleda tijekom vremena i kako su one utjecale i utjecale na društvenu strukturu, potrebno je okrenuti se povijesti različitih religijskih svjetonazora koji su postavili temelj ljudskom životu. Zatim će se ispitati opća i razlikovna obilježja deizma i teocentrizma..

Teocentrizam kao filozofski pojam

Koncept teocentrizma nastao je u Europi u srednjem vijeku i bio je karakterističan za monoteističke kulture. Prethodni svjetonazor bio je paganski.

Ovaj koncept karakterizira razumijevanje i percepcija Boga i svega božanskog kao jedinstvenog i najvišeg apsolutnog. Bog je temelj svijeta, njegov stvoritelj. Smisao ljudskog postojanja leži u božanskoj suštini. Svako dobro, bilo koji život rođen je samo njima. Iz tog razloga, filozofija teocentrizma ima drugo ime - bogocentrizam..

Razlikuju se sljedeće karakteristike ovog svjetonazora:

 • Jedini izvor svih stvari je Bog.
 • Oni se upuštaju u značenje i svrhu postojećeg.
 • Čovjek je stvoren u božanskom liku.
 • Sve bi aktivnosti trebale biti usmjerene na samospoznaju i poznavanje Boga.

Vjeruje se da Bog se čovjeku neprestano otkriva, dostupan mu, održava dijalog s njim. Shvatiti i interpretirati objekt znači otkriti njegovu povezanost s božanskim. Štoviše, sam Bog je uvijek u tajanstvenom prostoru, kojem bi se čovjek tijekom svog života trebao zalagati.

Ali s vremenom se društvo počinje udaljavati od percepcije ovog koncepta kao temeljnog, postupno se prelazi na poricanje Boga kao središta svemira (ateizam). Vrijednost teocentrizma danas je u tome što je u osnovi svih monoteističkih religija..

Deizam kao filozofski pravac

Ovaj je koncept prvi put formuliran 1593. godine Jean Boden, a već u XVII-XVIII stoljeću pretvorila se u jedno od najznačajnijih područja Europe. Kad je započela Europska industrijska revolucija, u mnogim su se zemljama počela otvarati brojna poduzeća, uključujući razne znanosti, uključujući fizika, što je omogućilo sve više otkrića, ali ne na vjerskoj osnovi. Stoga se u društvu pojavila potreba za stvaranjem nove i ažurirane nastave koja bi svojim uvjerljivim odgovorima zadovoljila sva ljudska pitanja. Deizam je podijeljen na nekoliko struja. Neki učenjaci uspoređuju, a ponekad čak i kombiniraju, pojmove deizma i ateizma..

Karakteristični znakovi deizma:

 • Želja za postizanjem sklada znanstvenog i božanskog znanja o svemiru i poricanje njihove nespojivosti.
 • Visoko uvažavanje ljudskih kognitivnih sposobnosti.
 • Davanje apsolutne slobode pojedincu.
 • Korištenje prirodnih znanosti i promatranje za spoznaju svijeta.
 • Poricanje mističnih i nadnaravnih pojava.
 • Izjava o Božjoj nesposobnosti da utječe na ovozemaljske događaje i incidente ili o njegovom potpunom ne sudjelovanju.

Sličnosti dvaju smjerova

Iz prvog čitanja čini se da su obje struje vrlo slične jedna drugoj. Bog je prepoznat kao stvoritelj svijeta u obojici, sve što postoji je njegovo stvaranje. Svaki se predmet, svaki fenomen može objasniti božanskom voljom.

Razlikovni pojmovi

Oba su se trenda u Europi razvijala u različitim epohama: teocentrizam je prethodio deizmu, a poslužio je kao osnova od koje su se ljudi zatim odvratili u skladu sa zahtjevima vremena radi formiranja novog koncepta.

Koje su druge karakteristike deizma i teocentrizma??

 1. Negiranje deizma neograničene crkvene vlasti, dok u teocentrizmu Crkva ima najvažniju funkciju.
 2. Prihvatljivost znanja i otkrića prirodnih znanosti u deizmu. Čak su ga nazivali "religijom uma", dok se teocentrizam po svom znanju temelji isključivo na Bogu..
 3. Deizam nije religija u svom tradicionalnom smislu. Za razliku od teocentrizma, on negira bilo kakve dogme ili božanske objave..
 4. Predstavnici deizma bile su osobe s visokim obrazovanjem koje su se bavile proučavanjem različitih znanosti, dok su u teocentrizmu sve osobe bez greške imale vjeronauk.
 5. U deizmu se negiraju bilo kakvi događaji koji nemaju logično objašnjenje, oni izostaju. To je opravdano činjenicom da prema ovom konceptu Bog postoji, ali on sve prirodne procese obdaruje samo određenom logikom koja je čovjeku dostupna za spoznaju.
 6. Prema deizmu, sav život trebao bi biti usmjeren na tumačenje svijeta oko nas, jednom stvoren i obdaren osnovnim Božjim zakonima, ali više nekontroliran od njega.

Deizam i teocentrizam mogu se činiti sličnima samo na prvi pogled. Imaju značajan broj temeljnih razlika koje treba razumjeti. To će pomoći u traženju glavnih modifikacija koje su tijekom povijesnog razvoja doživjele različite svjetonazore i kako su sve utjecale na funkcioniranje društva. To omogućava opisivanje i proučavanje modernog svijeta, uključujući.