Koja je razlika između riječi značajna i značajna?

Ruski jezik sadrži riječi s 2-3 slova počasti. Za većinu ljudi slične su u definiciji, koriste ih, ali pomnijim ispitivanjem zamjenjujući slične riječi iskrivljavaju suštinu rečenice, izražavajući na taj način značenje koje se postavlja.

Leksikolozi imenuju zadati par riječi po paronimima. Za ispravnu upotrebu leksičke skupine prikladno će se tražiti definicije, primjeri koji ukazuju na razliku između paronima između sebe. Prije uspoređivanja paronima, analiziramo ih s položaja ruskog jezika.

značajan

Morfološka obilježja

Značajno je ime pridjeva koji pokazuje atribut subjekta. Visoke je kvalitete, stoga može biti u 2 oblika - puni (značajan) i kratke (Značajna). Ima stupanj usporedbe - uporedni (značajniji).

Morfemijska analiza

Postoje 3 morfema: "znach" - korijen, "im" - sufiks, "ost" - završetak.

Leksičko značenje

  1. Karakterizira objekt koji ima važno značenje, češće, poseban među većinom.
  2. Označava objekt, objekt koji ima svoje značenje. Vjerojatno su one globalne prirode, osobni stav osobe prema nekom predmetu, događaju.

Ovaj se pridjev koristi u svim stilovima govora, jer je neutralna riječ, međutim upotreba je primjerena za razgovorni govor.

sinonimi

Zbog polisemije pridjeva postoje 2 skupine riječi koje bi mogle biti zamjena:

  • Važno, važno, najvažnije.
  • Značajan, označavajući.

znatan

Morfološka obilježja

Drugi se pridjev odnosi na naziv pridjeva i vrlo je kvalitetan (označava atribut predmeta prema općoj ocjeni). Može stajati u dva oblika - kratkom (značajnom), cjelovitom (značajnom). Postoje dva stupnja usporedbe - izvrstan i komparativni.

Morfemijska analiza

Sadrži 3-4 (ovisi o tome razlikuju li se sufiksi "i" odvojeno): morfemi: "znach" - korijen, "i-teln" - sufiks (i), "ost" - završetak.

Leksičko značenje

Dvojeznačnost je jedno od obilježja ovog pridjeva, ali "značajno" se odnosi na knjižni stil, pa se češće koristi u knjižnom rječniku, rjeđe - kolokvijalnom.

  1. Razlikuje se ako objekt ima visoke kvantitativne pokazatelje.
  2. Nešto od velike važnosti.
  3. Karakterizira prisutnost dubokog značenja u objektu. U ovu grupu spada i situacija kada se fraza s ovim pridjevom koristi za označavanje nečeg izražajnog.

sinonimi

  1. Velika suštinska.
  2. Važno, značajno.
  3. značajan.

Sličnost riječi

Na gramatičkoj razini pridjevi su slični po tome što pripadaju jednom dijelu govora, odgovaraju na jedno pitanje i mogu biti u komparativnom stupnju. Kao i svi paronimi, ovaj je paronimski par sličan u izgovoru.

Dakle, riječ "značajan" može biti sinonim za drugu riječ, ako trebate naznačiti da objekt ima veće značenje.

Usporedba i razlike

usporedba

Budući da je većina paronima, ovaj se par vrlo malo razlikuje. Međutim, vrijedno je detaljno se osvrnuti na uporabu ovih riječi kako biste shvatili kako ih pravilno koristiti u svom govoru, kako biste znali razlike među njima.

"Značajni" mogu biti događaj, riječ, dan. Sve što za osobu ima značenje opisat će ovaj pridjev. Vrijednost može biti ne samo pozitivna, već i negativna.

"Značajno" se koristi za označavanje predmeta ili predmeta koji ima značenje ili značaj. Dakle, mentalno se možemo sjetiti razlike između ove dvije riječi: značajno - to je ono što po našem mišljenju karakteriziramo, to je, za neke, možda beznačajno. Značajno je nešto apsolutno, takvo što je za sve najvažnije.

Dakle, „značajno“ je dio značajnog, imajući prednost, ali u manjem obimu.

razlike

Razlike između paronima vide se u primjerima upotrebe:

"Nacrt zakona o zaštiti životinja sadrži značajne nedostatke koji mogu ometati učinkovito djelovanje projekta.".

fraza "značajan nedostatak" pokazuje prisutnost određenih manjih poroka u zakonu koji ometaju rad zakona, koristi.

Ako zamijenite pridjev, značenje prijedloga će se promijeniti. Ispada da projekt sadrži znatne, ali ozbiljne nedostatke koji neće dopustiti da zakonski prijedlog stupi na snagu. Sam projekt je besmislen, neće donijeti koristi.

"Tijekom rasprave, direktor tvrtke i savjetnik otkrili su potrebu povećanja značajnog volumena proizvedenih proizvoda kako tvrtka ne bi izgubila profit"

"Značajan volumen" znači primarni cilj poduzeća: dobit će se povećati ako povećate količinu proizvoda za prodaju. Ovo je stanje najvažnije koje omogućuje rješavanje problema tvrtke..

Ako se izvrši zamjena, narušavanje stanja: Početni uvjet neće biti dovoljan. Ispada da je važno, ali nije od velike važnosti, potrebno povećati proizvodnju, pronaći druge načine za postizanje cilja.

rezultirati

Ti se pridjevi ne razlikuju mnogo, vrlo slični jedni drugima. Izmjenjiva uporaba ovisi isključivo o vrijednosti koja je ugrađena u prijedlog. Budući da su paronimi, oni mogu zamijeniti jedni druge. Istina, najčešće je to vrlo teško, jer se primarno značenje može promijeniti.