Tajanstvena ontologija

Ontologija je znanost o postojanju ili postojanju. Kao i gotovo uvijek kada je riječ o filozofiji, definicije su prilično apstraktne.

U najširem smislu, biti znači sve što postoji. Filozofska kategorija bića koja je predmet proučavanja ontologije sadrži:

  • stvarno postojeći objekti, pojave, koje se obično naziva "okolni svijet";
  • procesi razvoja i promjena stvarnog svijeta;
  • samodostatna tvar koja spaja duh i materiju.

Ontologija proučava oblike bića. Materijalni oblik pretpostavlja postojanje materijala, s masom, gustoćom, volumenom tijela, predmeta, pojava. Idealno biće je neovisna stvarnost duhovnog bića. Ljudsko biće je postojanje čovjeka u materijalnoj i idealnoj stvarnosti, društveno biće je postojanje čovjeka u društvu i postojanje samog društva. Noumenalno biće stvarno postoji bez obzira na svijest promatrača, fenomenalno biće postoji u svijesti samog subjekta koji zna. Svi ti oblici predstavljaju jedinstvo društvene, objektivne, subjektivne, fizičke i virtualne stvarnosti..

Pored proučavanja oblika bića, odnosa apstrahirane prirode i apstrahirane osobe, ontologija razmatra povezane filozofske probleme, posebno ona proučava pitanje slučajnog i organiziranog razvoja bića, njegovu diskretnost i kontinuitet.